دوست خوب ..........

تاهمین الان هر وقت سر دو راهی گیر کردم و نمیدونستم کدوم راه و انتخاب کنم خودمو بهت سپردم چقدر خوبی همیشه هوامو داشتی و داری خیلی دوست دارم....قلبماچ


/ 0 نظر / 20 بازدید