/ 2 نظر / 7 بازدید
خسرو پيري

مردم میگویند:آدم های خوب را پیدا کنید و آدمای بد را رها کنید اما باید اینگونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آدم ها را رها کنید [گل][گل][گل][گل]

عظیمی

سلام شایدم آن مورچه پشتکار داره .وب خوبی دارید[گل]